Stránka je určená osobám starším ako 18 rokov

Máte viac ako 18 rokov?

Ano Nie

Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Súbory cookie používame, aby sme vám zaistili skvelý zážitok a pomohli efektívne fungovať na našej webovej stránke. Pre viac informácií klidnite TU.

Súhlasím

Vítame vás!

Destilát na kľúč

Pestovatelske palenie

V našom liehovare každoročne prinášame nové možnosti pre našich zákazníkov. Tento rok sme vytvorili revolučnú službu - pálenku na kľúč!
Ak vás zaujíma príprava vlastnej originálnej pálenky, ale nemáte vlastnú úrodu ovocia alebo vám úrodu opäť zničili jarné mrazy, sme tu pre vás!
S prvotriednym ovocím zo sadov, starostlivo vybranými postupmi spracovania a dozorom našej majsterky destilácie, vám prinášame nezabudnuteľný zážitok plný chute a vôní.

Pre viac informácií nás kontaktujte
Tel. číslo +421 903 458 052
Mail:
info@palenicautatka.sk

Naše služby

Pálenica u Tatka pestovateľská pálenica

Sme rodinný ovocný liehovar na hranici medzi Záhorím a Moravou v malom meste Holíč. Do tradičného remesla pálenia destilátov vnášame moderný prístup a technológie, aby sme naplnili očakávania aj tých najnáročnejších zákazníkov. Príjemné prostredie nášho liehovaru s modernými medenými kolónami a ochotným personálom Vám sprostredkujú jedinečný zážitok pri tvorbe ovocných destilátov. Naše destilačné kolóny s objemom 170l a 400l umožnia každému zákazníkovi vytvoriť unikátny destilát.

Cenník

Cena pálenia

Za 1L 50% destilátu

6,10 €

s DPH a spotrebnou daňou

Cena zahŕňa

✓ Použitie technológie

✓ Likvidácia výpalkov

✓ Riedenie destilátu upravenou vodou

V cene pálenia nie sú zahrnuté réžijné náklady.

OBJEM KOLÓN

0L

DESTILÁCIA

od 0L

Dovoz kvasu

V Pálenici u Tatka je spokojnosť našich zákazníkov na 1. mieste, a preto ponúkame službu dovozu kvasov z pohodlia Vášho domu do pálenice. Uvádzacia cena je 10€ + 1 €/km. Cena sa počíta Holíč-zákazník a späť.

Dôležité informácie

Podľa zákona možno v pestovateľskej pálenici vypáliť v jednom roku, ktorý sa začína 1. júla a končí 30. júna nasledujúceho roku, 43 la (litrov 100% alkoholu), čo predstavuje 86 litrov 50% alkoholu so zníženou spotrebnou daňou o 50%.

Znížená daň sa účtuje len ak pestovateľ v jednom páleničiarskom roku (od 1. júla do 31. júna nasledujúceho roku) nevypáli viac ako 43 la.

V prípade vypálenia kvasu s výťažnosťou menšou ako 7 litrov na kolóne s objemom 170l, je manipulačný poplatok 15€.

Minimálna cena za pálenie na kolóne s objemom 170l je 30€.

V prípade vypálenia kvasu s výťažnosťou menšou ako 10 litrov na kolóne s objemom 400l, je manipulačný poplatok 20€.

Možnosť zostarnutia alkoholu ultrazvukom: 0,50€ / 1l

Rezervacie

Rezervácie

Rezervujte si Váš ďalší termín pálenia online už teraz! Pomocou rezervačného formulára si zvoľte termín z pohodlia Vášho domova.

Rezervovať sa
Rady od Tatka

Rady od tatka

Zaujíma Vás ako správne založiť kvas, ako dlho trvá kvasenie rôznych druhou ovocia, či aké benefity má meď a pomalá destilácia na výslednú pálenku? Keď áno kliknite na odkaz nižšie!

Dozvedieť sa viac

Degustácie

V Pálenici u Tatka Vám ponúkame degustáciu kvalitných destilátov s odborným výkladom, spojenú s ukážkou procesu pálenia na našich kolónach. Súčasťou akcie je aj zabezpečenie občerstvenia, ako aj nealkoholických nápojov Vášho výberu. Priestory pálenice sú vhodné pre firemné večierky, rodinné oslavy, ale aj svadby. Pálenica je priestranná, moderne vybavená a vhodná pre akcie až 50 osôb. Cena závisí od objednávky a počtu ľudí.

V prípade zájmu nás kontaktujte!
Tel. číslo +421 903 458 052
Mail:
info@palenicautatka.sk

*Naše produkty na degustáciu sú označené kontrolnou známkou.

Kontakt

 • Pálenica u Tatka s.r.o.
 • Adresa:
 • Lesná 1785/9, Holíč 908 51
 • E-mail:
 • info@palenicautatka.sk
 • Telefónne číslo:
 • +421 903 458 052
 • IČO:
 • 52 457 001
 • DIČ:
 • 212 104 1582
 • Otváracie hodiny
 • Pondelok    7:00 - 15:00
 • Útorok     7:00 - 15:00
 • Streda     7:00 - 15:00
 • Štvrtok     7:00 - 15:00
 • Piatok     Zatvorené

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Pozorne si prečítajte prevádzkový poriadok našej pestovateľskej pálenice v Holíči.

1. Pred odovzdaním ovocného kvasu do liehovarnického závodu na pestovateľské pálenie ovocia musí každý pestovateľ predložiť 1x písomnú žiadosť na predpísanom tlačive pracovníkovi pálenice za účelom jeho spracovania.

2. Na základe zákona č. 105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších zmien a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z.z. (ďalej len "zákon č. 105/2004 Z.z.") si pestovateľ pre seba a svoju domácnosť môže dať vyrobiť ovocný destilát v množstve 43 l.a. za jedno výrobné obdobie, za zníženú sadzbu spotrebnej dane. Pestovateľ v žiadosti potvrdzuje , že neprekročil povolené množstvo v rozsahu do 43 l.a.

3. Množstvo, druh a kvalita ovocného kvasu uvedené na žiadosti, musí zodpovedať množstvu dopraveného do pestovateľskej pálenice. Množstvo privezeného kvasu bude preverené obsluhou pálenice pri preberaní.

4. Prevádzkovateľ pestovateľskej pálenice je oprávnený odmietnuť prijať kvas v nádobách z plechu, v pozinkovaných alebo inak povrchovo upravených kovových nádobách, v obaloch z plastu, ktoré neboli určené na potravinárske účely alebo ktoré chuťou alebo vôňou vykazujú znaky cudzích prímesí, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu destilátu alebo znehodnotiť technologické zariadenie pestovateľskej pálenice.

5. V pestovateľskej pálenici možno vyrábať ovocný destilát len z dopestovaného ovocia v miernom podnebnom pásme, z jeho kvasov, z plodov viniča hroznorodého v čerstvom stave alebo v skvasenom stave vrátane ovocných vín a hroznových vín, ktoré neobsahujú cudzie cukornaté alebo iné prímesi

6. Minimálne množstvo kvasu v 170l destilačnej kolóne je 90 litrov, v 400l destilačnej kolóne je 200 litrov. Za vypálenie menšieho množstva si prevádzkovateľ účtuje poplatok za nevyťaženie kotla podľa cenníka..

7. Obsluha pestovateľskej pálenice je povinná pred vydaním ovocného destilátu vyúčtovať pestovateľovi spotrebnú daň v zníženej spotrebnej dani za 1 l.a .5,40 €/liter100%alkoholu/ podľa §6 zákona č. 105/2004 Z.z., a príslušný poplatok za poskytnuté služby vo výške 4,80€/ l.a./liter100%alkoholu/ Platba sa realizuje pri preberaní liehu v hotovosti. Prebytok ovocného destilátu nad stanovený limit, ktorý je 43 l.a. na jednu domácnosť, môže byť ponechaný pestovateľovi za uhradenie základnej sadzby spotrebnej dane vo výške 10,80,- €/l.a.

8. Pestovateľovi je pri platení vystavený vyskladňovací list, ktorý je riadne vyplnený, je na ňom uvedená suma ktorú zaplatil, opečiatkovaný a podpísaný pestovateľom a obsluhou pestovateľskej pálenice.

9. Pestovateľ si dáva vyrábať ovocný destilát v pestovateľskej pálenici s ohrevom na plynové médium.

10. Prevádzkovateľ umožní pestovateľovi kontrolu destilácie, kvality destilátu, stupňovitosti a množstva.

11. Riedenie destilátu sa realizuje podľa požiadaviek zákazníka osmotickou vodou, pálenica nenesie zodpovednosť za prípadné znehodnotenie spôsobené pestovateľom.

12. V pálenici je zakázané fajčiť.

13. Pestovateľ je povinný dodržiavať pokyny obsluhy destilačného zariadenia. Pestovateľ sa pohybuje iba v priestoroch určených prevádzkovateľom pálenice. Ak pestovateľ nedodrží dohodnutý termín o viac ako 20 minút, bude presunutý na iný termín.

14. Ak prevádzkovateľ znehodnotí kvas pestovateľovi, škodu nahradí finančným vysporiadaním 0,10Eura za 1 liter kvasu. 15. Ak pestovateľ trvá na vypálení nekvalitného kvasu, je povinný uhradiť poplatok 20 Eur.

16. Ak vyrobený ovocný destilát nebude do 10 dní odo dňa výroby v pestovateľskej pálenici prevzatý a nebudú zaplatené náklady na výrobu ovocného destilátu a spotrebná daň pestovateľov, stáva sa majetkom štátu a bude zničený na náklady prevádzkovateľa pestovateľskej pálenice pracovníkmi colného úradu. §48 ods. 2) zákona č. 105/2004.

17. Reklamácie akéhokoľvek druhu na kvalitu a množstvo vypáleného ovocného destilátu si môže pestovateľ uplatňovať najneskôr pri odbere destilátu priamo u obsluhy pálenice. Po odbere vyrobeného destilátu reklamácia nebude uznaná..

18. Odpady po destilácií sú vypúšťané do odpadu, ktorý je zachytený v nepriepustnej vodotesnej nádrži, ktorá je po naplnení vyprázdnená cisternovým vozidlom a následne vyvezená na skládku odpadov..

19. Pestovateľ je povinný pri manipulácii s kvasom udržiavať čistotu. Pestovateľ je povinný dodržiavať pri pobyte v pálenici zásady BOZP a PO.

20. Obsluha pestovateľskej pálenice je povinná udržiavať čistotu v priestoroch pestovateľskej pálenice, dbať aby boli dodržané predpisy o požiarnej ochrane, bezpečnosti pri práci, správny technologický a výrobný postup pestovateľského pálenia a prevádzkový poriadok.

Prevádzkový poriadok liehovarnického závodu - na pestovateľské pálenie ovocia -

Pálenica u Tatka s.r.o. Lesná 1785/9, Holíč
V Holíči 25.07. 2019